Category Archives: Truyện dịch (edit+trans)

gồm các thể loại truyện có thể dịch và edit được (ngôn tình, đam mỹ,…)
mong mọi người sẽ ủng hộ o^.^o

Giận dỗi kết hôn chương 10 [Hoàn]


xem ở đây Advertisements

Đăng tải tại Truyện dịch (edit+trans) | 5 phản hồi

Giận dỗi kết hôn chương 9


click

Đăng tải tại Truyện dịch (edit+trans) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giận dỗi kết hôn chương 8


xem ở đây

Đăng tải tại Truyện dịch (edit+trans) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giận dỗi kết hôn 7.2


xem ở đây

Đăng tải tại Truyện dịch (edit+trans) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giận dỗi kết hôn 7.1


xem ở đây

Đăng tải tại Truyện dịch (edit+trans) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giận dỗi kết hôn 6.2


xem ở đây

Đăng tải tại Truyện dịch (edit+trans) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giận dỗi kết hôn 6.1


xem ở đây

Đăng tải tại Truyện dịch (edit+trans) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?